Kollezzjoni Għażiża Mama


“Kont int għażiża li min dejjem int ħabbejtni u fil-għożża int rabbejtni, daqshekk żgur ma ħabbni ħadd” 💞